top of page

Meditace s brumlí a bubnem

Aktualizováno: 21. 10. 2022


Meditace s brumlí a bubnem jeRelaxace

 • vědomě uvolňujeme svalstvo, vědomě dýcháme, pouštíme pocity, které jsou spojeny s traumatizujícími situacemi, navozujeme pocit klidu a rovnováhy


Auto terapie

 • samoléčba, probouzíme v sobě léčivý potenciál, hledáme svůj zdroj síly a energie, nastavujeme své záměry pro náš účel


Seberozvoj

 • pomocí jednoduchých postojů a postupů se učíme pracovat v systému vizualizací, záměrů, které nás učí, jak se sebou pracovat a jak interpretovat svoje vize, pocity a vhledy


Muzikoterapie

 • brumle a buben patří k jedněm z nejstarších hudebních a obřadních nástrojů na světě, vytvářím akustické pole, které je bohaté na alikvótní tóny a přírodní vibrace, jenž pomáhají stimulovat mozek, navozují trans


Meditace

 • vědomě dýcháme, zklidňujeme mysl, prohlubujeme soustředění, ladíme se na vhledy, pozorujeme vnitřní procesy, posloucháme zvukové stimuly


Bezpečí

 • vytvářím pro vás bezpečné prostředí, kde si můžete dovolit projevit emoce

 • nehodnotím vaše životy ani vaše zážitky či vhledy

 • důvěra ve vás, důvěra ke mně


Meditace s brumlí a bubnem není

Lékem na všechno


 • jako vše v životě je Meditace s brumlí a bubnem prostředí, kde se můžete bezpečně ponořit do svého podvědomí a uchopit příležitost zapracovat na sobě.

 • objevený vzorec chování, případně trauma, zkušenost můžete následně hledat ve svých životech a snažit se zmapovat, kdy se projevuje, kdy stagnuje, kdy a jak vás v životě ovlivňuje nebo limituje

 • nejspíše vás přivede k dalším, často intenzivnějším, hlubším metodám

 • vždy vyhledávejte prověřené terapeuty a lektory

Comentários


bottom of page