top of page

Zásady ochrany osobních údajů Petra Jasinčuka

Úvod

Firma Petr Jasinčuk, se sídlem Na Dolíkách 505, 274 01 Slaný, IČO: 71477241 (dále jen "prodávající"), se zavazuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků. Tyto zásady popisují, jaké osobní údaje sbíráme, proč je sbíráme, jak je používáme a jak je chráníme.

 

Sběr a použití osobních údajů

 

Osobní údaje jsou sbírány pro účely realizace smlouvy a, s výslovným souhlasem zákazníka, také pro marketingové účely, včetně informování o nových akcích a nabídkách.

Sbíráme informace, jako jsou jméno, kontaktní údaje a platební údaje, které jsou nezbytné pro zpracování objednávek a komunikaci s klienty, a pro marketingové aktivity, pokud byl udělen souhlas.

 

Souhlas se zpracováním dat pro marketingové účely

 

Zákazník má možnost poskytnout výslovný souhlas s použitím jeho osobních údajů pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán.

Zákazníci budou mít možnost odmítnout marketingové komunikace a snadno odvolat svůj souhlas prostřednictvím uvedených kontaktů nebo prostřednictvím odkazu v marketingových e-mailech.

Bezpečnost a ochrana údajů

 

Prodávající se zavazuje k ochraně osobních údajů pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

Osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám, kromě případů vyžadovaných zákonem nebo pro účely realizace smlouvy (např. přepravní služby).

 

Přístup k údajům a jejich oprava

 

Zákazníci mají právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravě či výmazu.

Při požadavku na opravu nebo výmaz údajů je třeba kontaktovat prodávajícího na uvedené kontaktní údaje.

* nejsem plátcem DPH

bottom of page