top of page

Obchodní podmínky Petra Jasinčuka (Brumlisty)

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup lístků na online a fyzické události a online lekce poskytované podnikatelem Petrem Jasinčukem, se sídlem Na Dolíkách 505, 274 01 Slaný, IČO: 71477241. Tyto podmínky upřesňují a definují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (Petra Jasinčuka) a kupujících.

 

Identifikační údaje prodávajícího

 

Jméno: Petr Jasinčuk

Adresa: Na Dolíkách 505, 274 01 Slaný

IČO: 71477241

Role osoby: Fyzická osoba podnikatele, aktivní

Kontakt: [info@brumlista.cz, 725647564]

Postup při uzavírání smlouvy

Objednávka je považována za uzavřenou po úspěšném provedení platby zákazníkem. V případě bankovního převodu je smlouva uzavřena až po připsání platby na účet prodávajícího.

 

Ceny a platby

 

Ceny uvedené u jednotlivých akcí jsou konečné.

Zákazník může platit prostřednictvím online platebních metod nebo bankovním převodem.

Dodací podmínky

 

Lístky jsou zákazníkovi zaslány elektronicky ihned po zaplacení, v případě platby bankovním převodem po připsání částky na účet prodávajícího.

Storno podmínky a vracení zboží

 

Zákazník může stornovat lístek nejpozději 24 hodin před akcí. V takovém případě je mu vrácena celá částka nebo zůstává kredit na další akci.

V případě storna ze strany prodávajícího se řeší kompenzace individuálně s klientem.

Reklamační řád a vyřizování stížností

 

Veškeré stížnosti a reklamace jsou řešeny individuálně e-mailovou komunikací nebo telefonicky.

Ochrana osobních údajů

 

Petr Jasinčuk se zavazuje k ochraně osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely realizace smlouvy, nikoliv pro marketingové účely.

Závěrečná ustanovení

 

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit nebo doplnit.

Toto znění je platné od [1.1.2023], a všechny předchozí verze tímto zanikají.

bottom of page