Meditace podpořená spirituálními nástroji a rituály

Meditace s brumlí a bubnem

Meditace začíná stanovením záměru. Poté dostanete do rukou krystaly, do kterých "odložíte" svoje těžkosti. Pro někoho je to dost ezoterické. Já během vedené meditace mluvím jak o čakrách, tak i mnohem pragmatičtěji. Krystaly tedy mohou být takovým talismanem, předmětem pro podporu auto sugesce.

Dále nastává část věnovaná hře na brumli. Díky jejím tónům se při meditaci můžete dostat do "horního světa" a potkat tam svoje předky a spirituální pomocníky.