top of page

Vliv Meditací s brumlí a bubnem

Aktualizováno: 27. 3. 2023

Níže bych rád popsal možné dopady na kvalitu života mých klientů. Předesílám, že jde o myšlenkový model založený na dostupných faktech popsaných v odborné literatuře a mých osobních pozorováních a zkušenostech. Následující text by měl sloužit jako inspirace a námět na debaty nebo výzkum, nikoli jako dogma.
"Rád bych představil můj pohled na vliv meditace s brumlí a bubnem na kvalitu života. Podle mého názoru mohou být efekty této meditace různé a závisí na tom, v jaké fázi vaší cesty se právě nacházíte. Níže uvádím možné efekty meditace, které jsem zaznamenal a zažil sám."

Nováček

Myslím si, že pokud nemáte žádné zkušenosti v oblasti šamanského cestování, může být vaše první meditace s brumlí a bubnem trochu překvapivá. Osobně jsem se setkal s následujícími projevy:


 • Nervozita a úzkost: Při první meditaci se můžete cítit nervózní a pociťovat úzkost. Myslím si, že to je zcela normální, protože se nacházíte v novém prostředí s novými lidmi a nevíte, co očekávat.

 • Tělesné projevy: Během meditace můžete pociťovat různé tělesné projevy, jako například pocit brnění v končetinách, pocení nebo chvění. Někdy kmitání očních víček případně pocit chladu nebo pocit horka. Tyto projevy jsou způsobené uvolněním napětí v těle a jsou běžné v průběhu meditace.

 • Potíže se soustředěním: Klienti mívají potíže se soustředěním během meditace. Soustředění je dovednost, která se rozvíjí s praxí a trpělivostí.

 • Opakovanou návštěvou Meditací s brumlí a bubnem negativní projevy postupně ustupují a máte více prostoru pro hlubší práci.


Pokročilý

Pokud máte již nějaké zkušenosti v oblasti šamanského cestování, můžete se setkat s následujícími efekty:


 • Uvolnění napětí a stresu: Pravidelná meditace s brumlí a bubnem může pomoci uvolnit napětí a stres, který se může hromadit v těle. Tento stav uvolnění může vést k pocitu klidu a míru.

 • Zlepšená soustředěnost: Sám jsem si všiml zlepšení své schopnosti soustředit se během meditace i v běžném životě. Toto zlepšení soustředěnosti může vést k větší produktivitě a efektivitě v práci i v osobním životě.

 • Zlepšená kreativita: Meditace může pomoci rozvinout kreativitu a fantazii a vést k vytvářenínových myšlenek a nápadů. Tento stav může být užitečný nejen v pracovních situacích, ale také v osobním životě.

 • Není neobvyklé, že se tyto pozitivní dopady a zkušenosti obějvují již na poprvé u "Nováčků".

Praktikující

Pokud máte dlouhodobé zkušenosti s meditací s brumlí a bubnem, můžete se setkat s následujícími efekty:


 • Větší stabilita: Pravidelná meditace může pomoci vytvořit větší stabilitu v myslí a těle. Tento stav může vést k pocitu vnitřního klidu a míru, což může být užitečné při řešení životních problémů.

 • Zlepšení intuice: Praktikování meditace s brumlí a bubnem může pomoci rozvinout vaši intuici a vnímání. Tento stav může vést k většímu porozumění vašemu vlastnímu tělu a myslí a k lepšímu rozhodování v každodenním životě.

 • Větší schopnost ovládání myšlenek: Praktikování meditace může pomoci zlepšit vaši schopnost ovládat vaše myšlenky a emoce. Tento stav může vést k pocitu větší kontroly nad vaším životem a zlepšení celkového duševního zdraví.

 • Větší duchovní rozvoj: Meditace s brumlí a bubnem může pomoci rozvinout vaši duchovní stránku a vést k většímu porozumění a harmonii s přírodou a světem kolem nás.


Závěrem bych rád zdůraznil, že vliv Meditace s brumlí a bubnem na kvalitu života může být velmi pozitivní a závisí na vašem osobním přístupu a praxi. Pokud se chcete dozvědět více o této meditaci a jejích možných efektech, neváhejte se zeptat odborníků na toto téma nebo si vyzkoušejte Meditace s brumlí a bubnem sami. 

"Mé meditace s brumlí a bubnem mají prvky auto-terapie a jsou navrženy tak, aby podpořily zdraví a pohodu mých klientů. Snažím se kombinovat prvky auto-terapie a meditace, aby klienti mohli zažít uvolnění a zlepšení svého celkového stavu. Je však důležité zdůraznit, že moje služby nejsou náhradou za klasickou lékařskou nebo psychologickou péči. Pokud klienti mají nějaké zdravotní problémy, měli by se vždy poradit s odborníkem."

コメント


bottom of page