top of page
brumle-250x67.png
bf.jpg

Jak hrát na brumli

Držení brumle

Doporučuji položit ruku na stůl, palec od těla dlaň nahoře. Brumli položíme do dlaně tak, aby ta čast, která má v sobě uchycen jazýček brumle, směřovala k palci (kroužek rámu). Zobáček brumle (spoušť, trigger) směřuje vždy od těla. Palcem přimáčkneme kroužek rámu k ukazováku, který podle velikosti brumle kopíruje rám a prostředník podepírá a tak i stabilizuje samotný úchop. Čelisti brumle přikládáme na zuby zepředu, nekoušeme do čelistí brumle, ani nedeformujeme rám přílišným přítlakem při držení. Jazýček brumle musí mít volný průchod mezi zuby tak, aby nenarážel o zuby. Hrozilo by poškození zubů. Proto před samotnou hrou proveďte test, kdy zobáčkem pohneme bez úderu směrem dovnitř a ven.

rena-5.jpg

Techniky úderů

rena-5.jpg

Pro úvod uvedu hlavní 3 používané techniky + danmoi.

A) Východní (Jakutsko, Rusko, Tuva, Mongolsko apod.)

- ruka provádějící údery je zvednutá tak, že loket je cca v úrovni obličeje, loket směřuje od těla, paže je téměř vodorovně k ose těla a ruka uvolněná “visící” v zápěstí. Palec se opírá o ukazovák těsně nad posledním článkem ukazováku. Úderným prvkem je právě poslední článek ukazováku, nebo spoj předposledního a posledního článku ukazováku (počítáno od dlaně) . Směr hraní je primárně k sobě, nebo na obě strany při rychlé hře a změnách.

B) Tradiční středoevropský

- loket ruky, která hraje, směřuje spíše dolů, je často u těla, úderovým prstem je prostředník, nebo ukazovák (doporučuji prostředník - lépe vyvážen). Směr hraní je primárně k sobě, nebo na obě strany při rychlé hře a změnách.

rena-5.jpg
rena-5.jpg

C) Americký, Evropský

(funkční, ale nedoporučovaný)

- loket ruky, která hraje, směřuje spíše dolů, je často u těla, úderovým prstem je prostředník, nebo ukazovák (doporučuji prostředník - lépe vyvážen). Směr hraní je primárně od sebe, nebo na obě strany při rychlé hře a změnách.

D) DanMoi (Vietnam a daleký východ)

tento směr nevyučuji

- na běžně jedno jazýčkové danmoi brumle se hraje palcem od sebe a na více jazýčkové více prsty na ráz a od sebe.

Osobně doporučuji A a B, osobně hraji B. Směr k sobě není jen pohled na stejnou věc pokaždé jinak, ale jde i o pohled technický. Při úderu k sobě, dojde k tlaku na přední zuby a nahromadění energie v jazýčku, který klade odpor v podobě pnutí. Při uvolnění jazýčku dojde k uvolnění nahromaděné energie a jazýček je vymrštěn směrem od těla a kmitá podle konstrukce a vlastností samotné brumle. Při hře od sebe dochází k opačnému pohybu, kdy překonáváme sílu přítlaku brumle rukou směrem k zubům a dochází k drobnému uvolnění směrem od zubů a tak hrozí větší možnost poranění a tvorba nedokonalého zvuku, nebo nechtěného drnčení.

danmoi-sell.png

Chcete-li se na brumli naučit hrát rychle pod dohledem profesionála, navštivte můj druhý projekt Brumlista.cz a podívejte se na kurzy, které nabízím.

rena-5.jpg

Jazykové techniky

Bell (Zvon)

- otevřené hrdlo, snažíme se vytvořit co nejhlubší tón tak, že zvukové vlny pouštíme hluboko do hrdla. Výsledkem musí být hluboký plný rezonující tón.

 

Jazyk za zuby (Jazuby)

- jazyk se špičkou opírá o zadní stranu horních zubů, kopíruje více či méně patro, hrdlo je uzavřeno. Výsledkem by měl být poměrně vysoký tón.

 

Jazuby-lala

- jazyk je podobně umístěn jako u techniky Jazuby s jednou vyjímkou. Špička jazyka se opírá jen lehce o zadní stranu zubů a provádí pohyb jako při vyslovení slabik “la la”. Při tomto pohybu se špička jazyka posune v nepatrné vzdálenosti od zubů po patře směrem k zubům. Výsledkem je typický zvuk “la la”.

Izolace tónů

A,E,I,O,U

- velice důležitou technikou je izolace tónů. Musíme se naučit s úderem “vyslovit” písmeno tak, aby bylo zřetelně ohraničené od ostatních. V praxi jde jen o nastavení ústní dutiny tak, jako byste chtěli písmeno vyslovit. Vznikne tím rezonanční dutina, která barví tón vibrace brumle. Následně probíhá pravidelné cvičení, kdy si volíme kombinaci E-I-O-U, E-I-O-U, O-U-E-A, O-U-E-A a tuto “mantru” opakujeme. Hrajeme tak, že s každým úderem nastavíme ústní dutinu na patřičné písmeno. Je možné zvolit libovolné kombinace, rychlosti, takty, doby. Toto je 4/4 takt. Důležité je, abyste se naučili izolovat bez dechu!

rena-5.jpg
rena-5.jpg

Vibráto

Základní

- jde o chvění dechem tam a zpátky. Jde o jednu z nejdůležitějších technik. Vytváří rytmus, echa, prodlužuje tóny, zabarvuje hru, používá se na efekty. Textový popis je složitý, ale výsledně musí být hráč schopen při úderu dechem dohrát alespoň 4/4 takt. Příkladem tedy bude nádech, úder, výdech-nádech, výdech-nádech, výdech-nádech, výdech-nádech. Nelekejte se toho, že poslední dvě vibráta (výdech-nádech) nebudou téměř slyšet. Jde o druh brumle kterou používáte. Obecně se dá říct, že čím delší a měkčí jazýček, tím více vibrát se po jednom úderu vejde. U této techniky doporučuji nepoužívat víc než jeden tón a soustředit se na izolovaná vibráta.

Přídechy

Přídechy tvoří plnost tónu, rytmiku, efekty. Vyzkoušíme si praktický experiment. Zvolte si tón, který ovládáte stabilně, a testujte : nádech, (úder- středně prudce výdech, středně prudce nádech)sekvenci rytmicky opakujeme, dokud to nezní plynule. Následovně celý proces obrátíme a jedeme tedy výdech,(úder- středně prudce nádech, středně prudce výdech)sekvenci rytmicky opakujeme, dokud to nezní plynule. Tyto techniku můžete tzv. fázově posunout, tedy nezačnete v momentě úderu, ale v mezidobí (necháme jazýček zlomek času rezonovat). Tak získáme další zajímavé zvukové variace.

rena-5.jpg

Chcete-li se na brumli naučit hrát rychle pod dohledem profesionála, navštivte můj druhý projekt Brumlista.cz a podívejte se na kurzy, které nabízím.

Pokročilé techniky

Kombinace technik

A,E,I,O,U + přídechy/vibráto

- začneme s použitím předchozího příkladu, kdy si volíme kombinaci E-I-O-U, E-I-O-U, O-U-E-A, O-U-E-A. Oproti předchozímu příkladu nebudeme “drnkat” každé písmeno zvlášť, ale “drnkneme” vždy první tón a s každým výdechem nebo nádechem další tón.

 

Prakticky to bude asi takto:

nádech, (úder-E-výdech)-(I-nádech)-(O-výdech)-(U-nádech), (úder-E-výdech)-(I-nádech)-(O-výdech)-(U-nádech), (úder-O-výdech)-(U-nádech)-(E-výdech)-(A-nádech), (úder-O-výdech)-(U-nádech)-(E-výdech)-(A-nádech).

Celé cvičení opakujeme dokud nám nepůjde dokonale. Musí vám dobře vycházet dech. V klidu bez křečí.

Artikulační techniky

O O Ti Ku => (O O Ti Ku)n

I I Ti Ku => (O O Ti Ku, I I Ti Ku)n 

TaKa TiKu => (O O Ti Ku, O O Taka Tiku )n 

 

TCHAI TCHABO, TCHAI TCHABO, TCHABO TIN TIN TIN

TCHAI TCHABO, TCHAI TCHABO, TCHABO TIN TIN TAKATIKU

TCHAI TCHABO, TCHAI TCHABO, TCHABO TIN TAKATIKU TAKATIKU

TCHAI TCHABO, TCHAI TCHABO, TCHABO TAKATIKU TAKATIKU TAKATIKU

 

TaKa TiKu, TAKATIKU TAKATIKU

 

TAKITA, TAKITA, TAKA

 

TAKITA, TAKITA, TAKA;

TAKITA, TAKITA, TAKA;

TAKITA, TAKITA, TAKA; 

TAKATIKU, TOM;

TAKATIKU, TOM;

TAKTIKU (TOM);

 

Vlastní

TUTU, TATU; TUTU, TATU; TYKADÁ, TATU; TYKADÁ, TATU; (variace)

TIKTAK; TIKTAK; TIKARAKA; TIKTAK

Jak hrát na brumli - prohlášení

Tento návod jsem vytvořil osobně a vlastnoručně. Některé techniky v závěru jsou odposlouchané z videí, ale ostatní tvorba je mým dílem. Proto tento návod používejte dle libosti, ale vždy prosím uvádějte jako autora mou osobu (Petr Jasinčuk) a odkaz na tuto stránku.

Kontakt na fbhttps://www.facebook.com/petr.jasincuk

Skupina brumlehttps://www.facebook.com/BrumleDorombJewsHarpKhomusVarganDrumblaMaultrommel

bottom of page